Święto Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Bolesnej

Podwyszenie Krzya w 123414 września oddajemy cześć Krzyżowi, znakowi naszego zbawienia , a także miłości, która otwiera się na każdego człowieka. Z wysokości Krzyża Jezus pociąga do siebie wszystkich grzeszników i objawia im miłość Ojca, który Go posłał. Odnalezienie relikwii Krzyża Chrystusa zawdzięczamy Św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I. Święto to poprzedza wspomnienie Matki Bożej Bolesnej obchodzone 15 września. Maryja jako najwierniejsza i najpokorniejsza Służebnica miała szczególny udział w zbawczym dziele Chrystusa. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT