Narodzenie Jana Chrzciciela

Narodzenie Jana Chrzciciela 123W dniu 24 czerwca, pół roku przed narodzeniem Jezusa Kościół obchodzi Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Św. Jan mając 30 lat rozpoczął nauczanie nad Jordanem. Wzywał do nawrócenia, udzielał chrztu, a także zapowiadał przyjście Jezusa Chrystusa. Został ścięty z rozkazu króla Heroda. Patronuje m.in. mnichom, dziewicom, pasterzom, a także skazanym na śmierć. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT